Korzystanie z rękojmi i gwarancji odnośnie tej samej wady


Czy można korzystać z rękojmi i gwarancji odnośnie tej samej wady? Podstawowa zasada w tym zakresie zakłada, że z gwarancji i rękojmi nie można korzystać w tym samym czasie odnośnie tej samej wady.

Więcej Info

Różnice pomiędzy rękojmią a gwarancją


Jakie jest najczęściej zadawane pytanie w kontekście rękojmi? Oczywiście to, czym różni się ona od gwarancji.
Postanowiłam więc przygotować porównanie. Mam nadzieję, że rozwieje wiele wątpliwości.

Więcej Info

Wyłączenie i ograniczenie rękojmi


Czy mogę wyłączyć albo ograniczyć rękojmię? Co do zasady w relacjach B2B jest to możliwe. Zawierając umowę sprzedaży z innym przedsiębiorcą możemy wyraźnie postanowić, iż odpowiedzialność za wady zostaje wyłączona albo w uzgodniony przez nas sposób ograniczona.

Więcej Info