Różnice pomiędzy rękojmią a gwarancją


Jakie jest najczęściej zadawane pytanie w kontekście rękojmi? Oczywiście to, czym różni się ona od gwarancji.
Postanowiłam więc przygotować porównanie. Mam nadzieję, że rozwieje wiele wątpliwości.

Więcej Info

Wyłączenie i ograniczenie rękojmi


Czy mogę wyłączyć albo ograniczyć rękojmię? Co do zasady w relacjach B2B jest to możliwe. Zawierając umowę sprzedaży z innym przedsiębiorcą możemy wyraźnie postanowić, iż odpowiedzialność za wady zostaje wyłączona albo w uzgodniony przez nas sposób ograniczona.

Więcej Info

Brak winy a rękojmia


Bardzo często w mojej pracy spotykam się ze stanowiskiem sprzedawców, którzy próbują uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi podnosząc argument braku swojej winy. Wskazują, iż nie są odpowiedzialni za powstanie wady towaru, który sprzedali. Zazwyczaj dzieje się tak, gdy wadliwy towar sprzedawca zakupił od producenta, importera, czy innego partnera biznesowego. Czy taki argument jest słuszny?

Więcej Info