Czym jest rękojmia


Krótko o tym, czym jest rękojmia za wady fizyczne i prawne rzeczy sprzedanej -mówiąc o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej mówimy o odpowiedzialności jednej ze stron umowy sprzedaży, tj. sprzedawcy wobec drugiej strony umowy, czyli kupującego. To odpowiedzialność wynikająca z przepisów ustawy – kodeksu cywilnego.

Więcej Info