Korzystanie z rękojmi i gwarancji odnośnie tej samej wady

Czy można korzystać z rękojmi i gwarancji odnośnie tej…


Różnice pomiędzy rękojmią a gwarancją

Jakie jest najczęściej zadawane pytanie w kontekście…


Wyłączenie i ograniczenie rękojmi

Czy mogę wyłączyć albo ograniczyć rękojmię? Co do zasady…