W poprzednim artykule omówiłam różnice pomiędzy rękojmią a gwarancją. Kolejne pytanie, jakie często pojawia się w praktyce dotyczy tego, czy można korzystać z rękojmi i gwarancji odnośnie tej samej wady.

Podstawowa zasada w tym zakresie zakłada, że z gwarancji i rękojmi nie można korzystać w tym samym czasie odnośnie tej samej wady.

Jeżeli więc sprzedawca otrzymuje pismo, w którym kupujący chce realizować odnośnie tej samej wady zarówno uprawnienia z gwarancji, jak i z rękojmi, należałoby najpierw ustalić, na co ostatecznie kupujący się decyduje.

W tym miejscu należy zaznaczyć, że w przypadku ujawnienia się kolejnych, innych wad, możliwość wyboru oczywiście otwiera się na nowo.

Co ciekawe jednak, może zdarzyć się i tak, że zakupiony towar posiada kilka różnych wad. I tutaj pojawia się pole manewru dla kupującego, a przynajmniej w teorii.

Kupujący może bowiem zdecydować, że co do jednej wady będzie występował z roszczeniami z rękojmi, a co do innej – z gwarancji.

Teoretycznie, ponieważ realizacja niektórych uprawnień z tytułu rękojmi, np. odstąpienie od umowy, powoduje, że niemożliwe byłoby realizowanie uprawnień z gwarancji co do innej wady. Po odstąpieniu od umowy umowa upada, zostaje ona bowiem zniweczona właśnie oświadczeniem o odstąpieniu. Jeżeli umowa upada, wraz z nią upadają również wszelkie uprawnienia z gwarancji. Gwarancja jest bowiem nierozerwalnie związana z zawartą umową.

Czy można zmienić zdanie i przejść do realizacji uprawnień z gwarancji, gdy najpierw wybrało się rękojmię i odwrotnie? Pojawiają się poglądy, iż jest to możliwe, ale wówczas gdy sprzedawca nie wykona należycie swoich obowiązków. Jeżeli więc sprzedawca otrzymuje żądanie z gwarancji, które np. ignoruje lub nie usuwa wadliwości w sposób wskazany w gwarancji, wówczas kupujący może zdecydować, że teraz wystąpi z roszczeniami z rękojmi (np. żądać obniżenia ceny). Dochodzi więc tutaj do zawieszenia uprawnień z gwarancji. Zmiany nie będą jednak możliwe w przypadku realizacji w pierwszej kolejności odstąpienia od umowy.

Kupujący powinien więc dobrze przemyśleć, który reżim odpowiedzialności – gwarancja, czy rękojmia – lepiej zabezpieczą jego interesy.

Sprzedawca natomiast musi być świadomy, jaki reżim wybrał kupujący i jakie uprawnienie kupujący chce realizować, a w razie wątpliwości ustalić te kwestie z kupującym zanim podejmie się jakichkolwiek działań.