Wyłączenie i ograniczenie rękojmi

Czy mogę wyłączyć albo ograniczyć rękojmię? Co do zasady…


Brak winy a rękojmia

Bardzo często w mojej pracy spotykam się ze stanowiskiem…