Wyłączenie i ograniczenie rękojmi

Czy mogę wyłączyć albo ograniczyć rękojmię? Co do zasady…