Jednoosobowy przedsiębiorca z prawami konsumenta od 1 stycznia 2021 r.

Niedawno zwrócił się do mnie z prośbą o pomoc…


Wyłączenie i ograniczenie rękojmi

Czy mogę wyłączyć albo ograniczyć rękojmię? Co do zasady…