Jednoosobowy przedsiębiorca z prawami konsumenta od 1 stycznia 2021 r.

Niedawno zwrócił się do mnie z prośbą o pomoc…


Rękojmia przy sprzedaży rzeczy używanej

Rękojmia znajduje zastosowanie nie tylko w przypadku…


wyłączanie rękojmi między przedsiębiorcami

Wyłączenie i ograniczenie rękojmi

Czy mogę wyłączyć albo ograniczyć rękojmię? Co do zasady…